Hoạt động cộng đồng

[Video] Công ty Thành Phương tiếp bước cho 520 học sinh, sinh viên vượt khó học tốt Tỉnh Bình Phước

Ngày 24-8, tại hội trường tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức lễ t...

Công ty Thành Phương tiếp bước cho 520 học sinh, sinh viên vượt khó học tốt Tỉnh Bình Phước

Ngày 24/08/2017, tại hội trường tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chứ...

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.